Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1239–1242 | Cite as

Commentaar

 • J. S. Meulenhoff
Article
 • 9 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Alternatieve geneeswijzen in Nederland (1981) Rapport van de Commissie Alternatieve geneeswijzen. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage.Google Scholar
 2. Am. J. Med. (1981)70, 745–746.Google Scholar
 3. Dam, F.S.A.M. van (1981)Ned. Tijdschr. Geneesk. 125, 387–392.Google Scholar
 4. Dukes, M.N.G. (1977) In:Meyler's Side Effects of Drugs, Annual 1 (Dukes, M.N.G., Ed.). Excerpta Medica, Amsterdam, 371–378.Google Scholar
 5. Interimadvies over acupunctuur (1978) Verslagen, Adviezen, Rapporten nr. 50. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Leidschendam.Google Scholar
 6. Labadie, R.P., enJ.H. van Meer (1980)Pharm. Weekblad 115, 1194–1204.CrossRefGoogle Scholar
 7. Literatuuronderzoek alternatieve geneeswijzen (1980) Verslagen, Adviezen, Rapporten nr. 13. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Leidschendam.Google Scholar
 8. Ned. Tijdschr. Geneesk. (1981)125, 381–394.Google Scholar
 9. Pharm. Weekblad (1980) Themanummer ‘Alternatieve Geneeswijzen’115, 1157–1214.Google Scholar
 10. Thung, P.J. (1980) In:Controversen in de Geneeskunde, deel 1 (Querido, A., enJ. Roos, Eds.). Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • J. S. Meulenhoff

There are no affiliations available

Personalised recommendations