Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1201–1202 | Cite as

Ingezonden

 • J. J. M. Van Hagen
 • R. G. Remmelts
 • M. F. C. Versantvoort
 • W. A. M. Van Den Berg
Article
 • 11 Downloads

Literatuur

 1. Hoofdbestuur (1979)Pharm. Weekblad 114, 678.Google Scholar
 2. Richtlijnen inzake het al of niet verstrekken van informatie aan patiënten (1980)Pharm. Weekblad 115, 1522.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • J. J. M. Van Hagen
 • R. G. Remmelts
 • M. F. C. Versantvoort
 • W. A. M. Van Den Berg

There are no affiliations available

Personalised recommendations