Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1193–1197 | Cite as

Essential drugs: de essentie van een goede geneesmiddelenvoorziening

 • D. B. Faber
 • R. Gotink
 • F. C. Bosman
Commentaar
 • 14 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bosman, F.C. (1980a)Folia Pharmaceutica 67, 197–203;Ibidem (1980b) Voordracht gehouden op de General Assembly Medicus Mundi Internationalis, 17–18 mei 1980, Toenisvorst.Google Scholar
 2. Faber, D.B. (1980) Voordracht gehouden op de jaardag van Medicus Mundi Nederland, 23 februari 1980, Nijmegen.Google Scholar
 3. Faber, D.B., enR. Gotink (1980) Voordracht gehouden op de General Assembly Medicus Mundi Internationalis, 17–18 mei 1980, Toenisvorst.Google Scholar
 4. Gotink, R., enD.B. Faber (1981)Pharm. Weekblad, aangeboden voor plaatsing.Google Scholar
 5. Lancet (1978) Desert-Island Drugs. I, 423–424.Google Scholar
 6. Mahler, H. (1976)Annual Report of the Director General of WHO, Genève;Ibidem (1980)Report on 32nd World Health Assembly, 7 mei, Genève.Google Scholar
 7. Offerhaus, L. (1978)Ned. Tijdschr. Geneesk. 122, 944–945;Ibidem (1980)Klinisch-Farmacologisch Handboek. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht, 428.Google Scholar
 8. Peretz, M. (1980) Voordracht gehouden op het 40eFip-congres, 1–5 September, Madrid.Google Scholar
 9. Wanandi, W.B. (1980) General Assembly, 40eFip-congres, 1–5 September, Madrid.Google Scholar
 10. Who (1977) The Selection of Essential Drugs.World Health Organ. Tech. Rep. Ser. 615.Google Scholar
 11. Who (1978) Declaration of Alma Ata. In:Primary Health Care. Report of the International Conference on Primary Health Care, Alma Ata, USSR, 6–12 September 1978, 2–10.Google Scholar
 12. Who (1979) Revised List of Essential Drugs.World Health Organ. Tech. Rep. Ser. 641.Google Scholar
 13. WHO Chronicle (1979) Action programme on essential drugs.33, 203–208.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • D. B. Faber
  • 1
 • R. Gotink
  • 1
 • F. C. Bosman
  • 1
 1. 1.Leden van de Commissie Pharmacie & Ontwikkelingssamenwerking van de KNMPNetherlands

Personalised recommendations