Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1101–1104 | Cite as

Onderzoek naar de gelijkmatigheid van de verdeling van het geneesmiddel over zetpillen bij gebruik van een zetpillengietapparaat

V. Het GPI type H 250 zetpillengietapparaat
 • H. L. M. Cox
 • J. J. M. Holthuis
 • L. A. P. De Kind
Article
 • 18 Downloads

Conclusie

Met hetGpi H 250 zetpillengietapparaat kunnen zetpillen worden bereid die aan de te stellen eisen voldoen voor wat betreft gemiddeld gehalte en spreiding in het gehalte. Daarbij dient aandacht te worden besteed aan een juiste plaatsing van de roerder en aan een optimale roersnelheid; deze snelheid raoet steeds zo hoog mogelijk zijn om de suspensie homogeen te houden, maar niet zo hoog dat lucht in de zetpillenmassa wordt geslagen. De laatste vijf zetpillen van 2 ml en de laatste tien zetpillen van 1 ml dienen te worden verworpen.

Het apparaat is overzichtelijk en goed schoon te maken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Cox, H.L.M., enL.A.P. De Kind (1978a)Pharm. Weekblad 113, 364;Ibidem (1978b) 428.Google Scholar
 2. Cox, H.L.M., R.P. Dessing enC.P. Scholten (1978)Pharm. Weekblad 113, 398.Google Scholar
 3. Cox, H.L.M., C. Hekket, L.A.P. De Kind enJ.J. Vink-Stephan (1979)Pharm. Weekblad 114, 811.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • H. L. M. Cox
  • 1
 • J. J. M. Holthuis
  • 2
 • L. A. P. De Kind
  • 3
 1. 1.Laboratorium der Nederlandse ApothekersJL ∫-Gravenhage
 2. 2.Farmaceutisch Laboratorium der RijksuniversiteitGH Utrecht
 3. 3.Apotheek de KindAT Nieuw Vennep

Personalised recommendations