Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 1057–1063 | Cite as

Vergelijkend onderzoek van isolatiemethoden voor vluchtige oliën (Comparative study of isolation procedures for essential oils)

 • A. Koedam
Oorspronkelijke Artikelen
 • 13 Downloads

Conclusie

De aan de oppervlakte aanwezige oliën van lipbloemigen kunnen goed worden gewonnen met behulp van destillatie, gezien het feit dat de tijdrovende diffusie is uitgeschakeld. Is echter diffusie de doorslaggevende factor voor het verkrijgen van oliën (zoals het geval is bij zaden van schermbloemigen en bladmateriaal van coniferen) dan geniet extractie met vluchtige oplosmiddelen de voorkeur. Deze methode omzeilt het verschil in destillatiesnelheid van verbindingen (op grond van oplosbaarheid) en voorkomt omzettingen als gevolg van de zuurgraad van het destillatiewater, terwijl ook kristallisatie van verbindingen in de koeler geen rol speelt.

In het algemeen kan worden gesteld dat extractie te verkiezen is boven destillatie omdat extractie een betrouwbaarder beeld geeft van de samenstelling van vluchtige oliën zoals oorspronkelijk aanwezig in plantenmateriaal.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bernard-Dagan, C., J.P. Carde enM. Gleizes (1979)Can. J. Botany 57, 255.CrossRefGoogle Scholar
 2. Clevenger, J.F. (1928)J. Am. Pharm. Assoc. 17, 345.Google Scholar
 3. Cooper, M.A., C.M. Holden, P. Loftus enD. Whittaker (1973)J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 665.CrossRefGoogle Scholar
 4. Croteau, R., A.J. Burbott enW.D. Loomis (1972)Phytochemistry 11, 2459.CrossRefGoogle Scholar
 5. Denny, E.F.K. (1979)Perfum. Flavor. 4 (5), 14.Google Scholar
 6. Gleizes, M. (1978)C.R. Acad. Sci. Paris Sér. D 286, 543.Google Scholar
 7. Kast, C., enH. Flück (1967)Pharm. Acta Helv. 42, 209.PubMedGoogle Scholar
 8. Kofler, L., enG. Von Herrensschwand (1935)Arch. Pharm. 273, 388.CrossRefGoogle Scholar
 9. Kubeczka, K.-H. (1979) In:Vorkommen und Analytik ätherischer öle (Kubeczka, K.-H., Ed.). Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 60.Google Scholar
 10. Lawrence, B.M., J.W. Hogg enS.J. Terhune (1970)J. Chromatog. 50, 59.CrossRefGoogle Scholar
 11. Likens, S.T., enG.W. Nickerson (1964)Am. Soc. Brewing Chemists Proc., 5.Google Scholar
 12. Maarse, H., enR.E. Kepner (1970)J. Agr. Food Chem. 18, 1095.CrossRefGoogle Scholar
 13. McNair, J.B. (1932)Am. J. Botany 19, 255.CrossRefGoogle Scholar
 14. Moritz, O. (1938)Arch. Pharm. 276, 368.CrossRefGoogle Scholar
 15. Nederlandse Farmacopee (1978) ed. VIII, 102.Google Scholar
 16. Norin, T., enL.-å. Smedman (1971)Acta Chem. Scand. 25, 2010.CrossRefGoogle Scholar
 17. Pauly, G., M. Gleizes enC. Bernard-Dagan (1973)Phytochemis try 12, 1395.CrossRefGoogle Scholar
 18. Rechenberg, C. Von (1910)Theorie der Gewinnung und Trennung der Ätherischen öle durch Destillation. Selbstverlag von Schimmel & Co., Miltitz bei Leipzig, 427.Google Scholar
 19. Rudloff, E. Von (1968)Can. J. Chem. 46, 679.CrossRefGoogle Scholar
 20. Scheffer, J.J.C., A. Koedam enA. Baerheim Svendsen (1976)Chromatographia 9, 425.CrossRefGoogle Scholar
 21. Schmidt, H. (1953)Ätherische öle Riechst. Parfüm. Essenzen Aromen 3, 75.Google Scholar
 22. Tolstikov, G.A., L.N. Lishtvanova enM.I. Goryaev (1963)J. Gen. Chem. USSR 33, 676.Google Scholar
 23. Wallach, O. (1907)Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40, 585;Ibidem (1908)Justus Liebigs Ann. Chem. 360, 82.CrossRefGoogle Scholar
 24. Zeller, G.H. (1851)Jahrb. Prakt. Pharm. Verw. Fächer 22 (N.F. 19), 296.Google Scholar

Het beschreven onderzoek is inmiddels vastgelegd in de volgende publikaties

 1. Koedam, A., J.J.C. Scheffer enA. Baerheim Svendsen (1979) Comparison of isolation procedures for essential oils. I. Dill (Anethum graveolens L.)Chem. Mikrobiol. Technol. Lebensm. 6, 1–7.Google Scholar
 2. Koedam, A., J.J.C. Scheffer enA. Baerheim Svendsen (1979) Comparison of isolation procedures for essential oils. II. Ajowan, Caraway, Coriander and Cumin.Z. Lebensm. Untersuch.-Forsch. 168, 106–111.CrossRefGoogle Scholar
 3. Koedam, A., J.J.C. Scheffer enA. Baerheim Svendsen (1980) Monoterpenes in the Volatile Leaf Oil ofAbies xarnoldiana Nitz.J. Agric. Food Chem. 26, 862–866.CrossRefGoogle Scholar
 4. Koedam, A., J.J.C. Scheffer enA. Baerheim Svendsen (1980) Comparison of isolation procedures for essential oils. IV. Leyland cypress.Perfum. Flavor. 5 (7), 56–65.Google Scholar
 5. Koedam, A., enA. Looman (1980) Effect of pH During Distillation on the Composition of the Volatile Oil fromJuniperus sabina L.Planta Med. Suppl. 22–28.Google Scholar
 6. Koedam, A., J.J.C Scheffer enA. Baerheim Svendsen (1980) Vergleich von Isolierungsverfahren für Ätherische öle. VI. Rosmarin und Salbei.Riechstoffe Aromen Kosmet. 30, 271–276.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • A. Koedam
  • 1
 1. 1.Vakgroep FarmacognosieRijksuniversiteit LeidenRA Leiden

Personalised recommendations