Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 885–887 | Cite as

Eiwitbinding van farmaca en monitoring van plasmaspiegels

 • M. G. Bogaert
Article

Conclusie

Onder de farmaca waarvoor plasmaspiegelmonitoring nuttig is, zijn er slechts enkele die zo sterk eiwitgebonden zijn dat men kan denken dat de variatie in de vrije fractie belangrijk genoeg is om moeilijkheden te geven bij de interpretatie van de totale plasmaconcentratie. Voor dergelijke farmaca, bijvoorbeeld fenytoine, doet zich het probleem voor van de spontane intra-en interindividuele variatie, van de veranderingen in eiwitbinding bij patiënten met aandoeningen zoals nierinsufficiëntie en van mogelijke interacties.

Waar op dit ogenblik het routinematige meten van vrije concentratie niet kan gebeuren, kan men in sommige omstandigheden een correctiefactor toepassen op de gemeten totale plasmaconcentratie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Danhof, M., enD.D. Breimer (1978)Clin. Pharmacokin. 3, 39–57.CrossRefGoogle Scholar
 2. Koch-Weser, J., enE.M. Sellers (1976)New Engl. J. Med. 294, 526–531.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Monks, A., enA. Richens (1980)Clin. Pharmacol. Therap. 27, 89–95.CrossRefGoogle Scholar
 4. Naranjo, C.A., E.M. Sellers enV. Khouw (1980)Brit. J. Clin. Pharmacol. 10, 308–310.CrossRefGoogle Scholar
 5. Pippenger, C.E., C.M. Garlock, C.W. Desaulniers enS. Sternberg (1980)Clin. Pharmacol. Therap. 27, 278.Google Scholar
 6. Reidenberg, M.M., enM. Affrime (1973)Ann. N.Y. Acad. Sci. 226, 115–126.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Richens, A., enS. Warrington (1979)Drugs 17, 488–500.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Routledge, P.A., A. Barchowsky, T.D. Bjornsson, B.B. Kitchell enD.G. Shand (1980)Clin. Pharmacol. Therap. 27, 347–351.CrossRefGoogle Scholar
 9. Rowland, M. (1980)Therap. Drug Monitoring 2, 29–37.CrossRefGoogle Scholar
 10. Yacobi, A., T. Lampman enG. Levy (1977)Clin. Pharmacol. Therap. 21, 283–286.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • M. G. Bogaert
  • 1
 1. 1.J.F. & C. Heymans Instituut voor Farmakodynamie en Terapie der RijksuniversiteitGentBelgië

Personalised recommendations