Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 880–885 | Cite as

Farmacokinetisch belang van de serumeiwitbinding

 • C. A. M. Van Ginneken
Article
 • 13 Downloads

Conclusie

Het is duidelijk dat de binding van farmaca aan plasma-eiwitten belangrijke consequenties voor het kinetisch gedrag van deze farmaca kan hebben. Van belang is vooral de snelheid van dissociatie van het farmacon—eiwitcomplex in relatie tot de verblijftijd van het complex in de klarende organen. Een modelmatige beschrijving is mogelijk, maar omvat vooralsnog niet meer dan een semi-kwantitatieve benadering. De invloed van plasma-eiwitbinding op de kinetiek kan zeer in het kort als volgt worden samengevat:
 • absorptie: versneld;

 • distributee: meestal vertraagd, maar zeer siecht wateroplosbare farmaca worden beter getransporteerd;

 • eliminatie

 1. a.

  renaal: glomerulaire filtratie: geremd; tubulaire secretie: afhankelijk van dissociatiekinetiek en competitie;

   
 2. b.

  hepatisch: biotransformatie: afhankelijk van dissociatiekinetiek; galexcretie: competitie; depotvorming: vooral bij sterke globulinebinding.

   

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Back, D.J., A.M. Breckenridge, F.E. Crawford, M. Mciver, M.L.'E. Orme, P.H. Rowe enE. Smith (1978)Clin. Pharmacol. Therap. 24, 448–453.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bennhold, H., H. Ott enM. Wiech (1950)Deut. Med. Woch.schr. 75, 11–15.CrossRefGoogle Scholar
 3. Burke, C.W., enD.C. Anderson (1972)Nature 240, 38–40.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Burns, J.J., R.K. Rose, T. Chenkin, A. Goldman, A. Schulert enB.B. Brodie (1953)J. Pharmacol. Exp. Therap. 109, 346–357.Google Scholar
 5. Coffev, J.J. (1972)J. Pharm. Sci. 61, 138–139.CrossRefGoogle Scholar
 6. Coffey, J.J., F.J. Bullock enP.T. Schoenemann (1971)J. Pharm. Sci. 60, 1623–1628.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Colaizzi, J.L., enP.R. Klink (1969)J. Pharm. Sci. 58, 1184–1188.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Curry, S.H. (1970)J. Pharm. Pharmacol. 22, 753–757;Ibidem (1972)24, 818–819.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Gugler, R., enJ. Hartlapp (1978)Clin. Pharmacol. Therap. 24, 432–438.CrossRefGoogle Scholar
 10. Jusko, W.J., enM. Gretch (1976)Drug Metabolism Reviews 5, 43–140.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Keen, P. (1971) In:Concepts in Biochemical Pharmacology (Brodie, B.B., enJ.R. Gillette, Eds.). Springer-Verlag, Berlijn-Heidelberg-New York, 213–233.CrossRefGoogle Scholar
 12. Krüger-Thiemer, E., W. Diller enP. Bünger (1965)Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1965, 183–191.Google Scholar
 13. Kunin, M.C., A.C. Dornbush enM. Finland (1959)J. Clin. Invest. 38, 1950–1956.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 14. Ladefoged, O. (1978)Acta Pharmacol. Toxicol. 43, 43–50.CrossRefGoogle Scholar
 15. Levy, G., enR. Nagashima (1969)J. Pharm. Sci. 58, 1001–1004.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Martin, B.K. (1965)Nature 207, 274–276 en 959–960.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. McNamara, P.J., G. Levy enM. Gibaldi (1979)J. Pharmacokin. Biopharm. 7, 195–206.CrossRefGoogle Scholar
 18. Müller, W.E. (1978)Naunyn-Schmiedebergs Arch. Exp. Pathol. Pharmakol. 302, 227–233.CrossRefGoogle Scholar
 19. Notary R.E. (1973)J. Pharm. Sci. 62, 865–877.CrossRefGoogle Scholar
 20. Pickup, M.E., J.R. Lowe, P.A. Leatham, V.M. Rhind, V. Wright enW.W. Downie (1977)Europ. J. Clin. Pharmacol. 12, 213–219.CrossRefGoogle Scholar
 21. Priestly, B.G., enW.J. O'reilly (1966)J. Pharm. Pharmacol. 18, 41–45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Runkel, R., M. Chaplin, H. Sevelius, E. Ortega enE. Segre (1977)Clin. Pharmacol. Therap. 20, 269–277.CrossRefGoogle Scholar
 23. Runkel, R., E. Forchielli, H. Sevelius, M. Chaplin enE. Segre (1974)Clin. Pharmacol. Therap. 15, 261–266.CrossRefGoogle Scholar
 24. Schoenemann, P.T., D.W. Yesair, J.J. Coffey enF.J. Bullock (1973)Ann. N.Y. Acad. Sci. 226, 162–171.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Smith, S.E., enM.D. Rawlins (1973)Variability in Human Drug Response. Butterworth, Londen, 47.Google Scholar
 26. Struller, Th. (1968) In:Progress in Drug Research, Vol. 12 (Judur, E., Ed.). Birkhaüser Verlag, Bazel-Stuttgart, 389–457.Google Scholar
 27. Tait, J.F., enS. Burstein (1964) In:The Hormones, Vol. 5 (Pinaus, G., K.V. Thimann enE.B. Astwood, Eds.). Academic Press, New York-Londen, 441–557.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • C. A. M. Van Ginneken
  • 1
  • 2
 1. 1.Vakgroep FarmacochemieVrije Universiteit te AmsterdamHb Nijmegen
 2. 2.Farmacologisch InstituutKatholieke UniversiteitHb Nijmegen

Personalised recommendations