Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 857–860 | Cite as

Postcoïtale anticonceptie

 • J. V. T. H. Hamerlynck
Commentaar
 • 11 Downloads

Conclusie

Op grond van de literatuurgegevens kan gesteld worden dat postcoïtaal toegediende middelen ter voorkoming van zwangerschap vermoedelijk van waarde zijn, vooral omdat de methode bij apen doeltreffend is gebleken. De doeltreffendheid ervan bij de mens is echter allerminst bewezen. Daar staat tegenover dat het onderzoek vanYuzpe doet vermoeden dat door een nog minder ingrijpende medicatie dan hij voorstelt, geringe veranderingen in het endometrium kunnen worden teweeggebracht, die echter voldoende kunnen zijn om de subtiele blastokyste-endometrium-interactie bij de implantatie te verstoren. Meer fundamenteel onderzoek op dit niveau, zoals onlangs — weliswaar nog op zeer beperkte schaal — verricht doorVan Santen enHaspels (1980) verdient veruit de voorkeur boven onderzoek zoals beschreven in de bovenvermelde publikaties die alle zoals gezegd weinig vaste grond bieden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Blye, R.P. (1973)Am. J. Obstet. Gynecol. 116, 1044.PubMedGoogle Scholar
 2. Dixon, G.W., I.I. Schlesselman, H.W. Ory e.a. (1980)J. Am. Med. Assoc. 244, 1336.CrossRefGoogle Scholar
 3. Haspels, A.A., enR. Andriesse (1973)European J. Obstet. Gynec. Reprod. Biol. 3, 113.CrossRefGoogle Scholar
 4. Herbst, A.L., H. Ulfelder enD.C. Poskanzer (1971)New Engl. J. Med. 284, 879.CrossRefGoogle Scholar
 5. Janerich, D.T., J.M. Piper enD.M. Glebatis (1973)Lancet II, 96.CrossRefGoogle Scholar
 6. Kesserü, E., A. Larranaga enJ. Parada (1973)Contraception 7, 367.CrossRefGoogle Scholar
 7. Kuchera, L.K. (1971)J. Am. Med. Assoc. 218, 562;Ibidem (1974)Contraception 10, 47.CrossRefGoogle Scholar
 8. Levy, E.P., A. Cohen enF.C. Fraser (1973)Lancet I, 611.CrossRefGoogle Scholar
 9. Lippes, J., H.I. Tatum, D. Maulid e.a. (1978)Ann. Meeting Assoc. Planned Parenthood Phys., San Diego.Google Scholar
 10. Mischler, T.W., E. Berman, B. Rubio e.a. (1974)Contraception 9, 221.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Morris, J.M., en G. Van Wagenen (1967)Proc. Eighth Int. Conf. IPPF, Santiago, 256;Ibidem (1973)Am. J. Obstet. Gynecol. 115, 102.Google Scholar
 12. Notelovitz, M., enD.S. Bard (1978)Contraception 17, 443.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Pincus, G. (1936)Am. J. Physiol. 115, 219.Google Scholar
 14. Santen, M.R. Van, enA.A. Haspels (1980)Progr. Reprod. Biol. 7, 310.Google Scholar
 15. Smith, R.P., enA. Ross (1978)Contraception 17, 247.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Tietze, C. (1960)Fertility Sterility 11, 485.CrossRefGoogle Scholar
 17. Wibaut, F.P., F.P. Wibaut enP. Voskuijl (1980)Huisarts Wet. 23, 425.Google Scholar
 18. Yuzpe, A.A. (1977)Intern. J. Gynecol. Obstet. 15, 133;Ibidem (1979)16, 497.Google Scholar
 19. Yuzpe, A.A. enW.I. Lancee (1977)Fertility Sterility 28, 932.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • J. V. T. H. Hamerlynck
  • 1
 1. 1.Afdeling Gynaecologie en VerloskundeWilhelmina GasthuisEG Amsterdam

Personalised recommendations