Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 712–716 | Cite as

Bereiding van parenteralia in ziekenhuisapotheken

I. Toetsing van de werkomstandigheden
 • B. H. Graatsma
 • F. A. Boom
 • E. Th. H. G. J. Oremus
Article

Samenvatting

In dit artikel worden enkele meetmethoden beschreven om bacterie- en deeltjestellingen uit te voeren bij de mens, de apparatuur en in de bereidingsruimten. Vervolgens worden de resultaten van deze tellingen, die zijn uitgevoerd in zeven Nederlandse ziekenhuisapotheken, besproken.

Gezien het vrijwel ontbreken van een correlatie tussen de resultaten van de tellingen en de verschillen in werkomstandigheden, is het ons inziens noodzakelijk dat volgens standaardmethoden aanvullend onderzoek wordt verricht.

Om een optimale persoonlijke en bedrijfshygiëne te handhaven, is het van groot belang dat de medewerkers in voldoende mate microbiologisch worden geschoold.

Production of parenterals in hospital pharmacies

I. Testing of production conditions

Abstract

During the production of large volume parenterals micro-organisms and particles have been counted with man, with the equipment and in the air of the production plant in seven Dutch hospital pharmacies.

As there is practically no correlation between the results and the differences in production conditions, further investigation, applying standardised in-process controls must be carried out.

To ensure optimal hygiene in the production plant, it is of highest importance to inform the staff on microbiological principles.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Boom, F.A. (1980)Pharm. Weekblad 115, 170–181.CrossRefGoogle Scholar
 2. Dankert, J., J.B. Zijlstra enH. Lubberding (1977)Het Ziekenhuis 21, 598–602.Google Scholar
 3. Hartemann, P., M.F. Blech enH. Rüden (1980)VDI-Berichte Nr. 386.Google Scholar
 4. Nederlandse Farmacopee, (1978). Ed. VIII.Google Scholar
 5. Seyfarth, H. (1980)VDI-Berichte Nr. 386.Google Scholar
 6. Wallhäusser, K.H. (1978)Sterilisation-Desinfektion-Konservierung. Georg Thieme Verlag, Stuttgart.Google Scholar
 7. Whyte, W., R. Hodgson enP.V. Bailey (1979a)Pharm. J. 223, 173–174 en 177;Ibidem (1979b) 65–73 en 81.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • B. H. Graatsma
  • 1
 • F. A. Boom
  • 2
 • E. Th. H. G. J. Oremus
  • 3
 1. 1.Apotheek Academisch Ziekenhuis DijkzigtGD Rotterdam
 2. 2.Apotheek SlotervaartziekenhuisEC Amsterdam
 3. 3.Apotheek Academisch Ziekenhuis GroningenRB Groningen

Personalised recommendations