Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 704–711 | Cite as

Toepassing van filters bij de bereiding van parenteralia

 • W. S. C. J. M. Van Der Pol
Article
 • 17 Downloads

Abstract

Filters in the production of large and small volume parenterals are widely used. Using filters pharmacists must have guarantees for safety, validity, testing and fitting filters in the total production system. The same principle ofGmp can be used in Good Filtration Practice. Some examples of filter management will be given.

To quantify the filter validity few realistic methods are found in the literature. The alarming results in the literature can be avoided by reviewing all the filter properties. For testing filters many methods are developed. The use of membrane filters nearby the patient is discussed. Some arguments for this policy will be given.

Samenvatting

Onder goed gestandaardiseerde condities kan de bereiding van parenteralia een altijd veilige procedure zijn, die leidt tot een verantwoord eindprodukt. In de praktijk blijkt dat menselijke concentratieproblemen en technische onvolkomenheden kunnen vóórkomen, zonder dat deze worden opgemerkt of naspeurbaar zijn. Extra veiligheden dienen derhalve te worden ingebouwd. In feite moet men een statistische benadering kiezen, waarbij de kans op een juist of onjuist eindprodukt niet door één onderdeel in het systeem wordt bepaald. Het gebruik van meer dan één filter in hetzelfde systeem is statistisch de juiste benadering.

Filters zijn voor het bereiden van parenteralia geschikt indien de bedrijfszekerheid, de deugdelijkheid, de toetsbaarheid alsmede de inpasbaarheid in het totale bereidingssysteem zijn aangetoond. Er zijn vele testmethodes voor filters ontwikkeld. Hergebruik is mogelijk, mits een juiste testmethodiek wordt toegepast.

Er wordt een overzicht gegeven van de huidige filterunits en een vergelijking gemaakt tussen verschillende fabrikaten. Een verantwoording wordt gegeven van een juiste filterkeuze.

Tot slot mag het gebruik van de parenteralia niet onvermeld blijven. Op dit punt zal het gebruik van filters voor de patiënt van even groot belang zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde literatuur

 1. Bowman, F.W., M.P. Calhoun enM. White (1967)J. Pharm. Sci. 56, 222–225.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Federal Register (1975) Vol. 40, 11865–11869.Google Scholar
 3. Leahy, T.J., enM.J. Sullivan (1978)Pharm. Technology Int. 1, 64–77.Google Scholar
 4. Microfiltration News. (1980)Gelman Sciences, Vol. 1. 600 South Warner Road, Ann-Arbor.Google Scholar
 5. Pall, D.B. (1974)Pall bulletin SD 808.Google Scholar
 6. Pall, D.B. (1979)Pall bulletin SD 869 a.Google Scholar
 7. Reti, A.R. (1976)An Assesment of Test Criteria for evaluating the Performance and Integrity of Sterilizing Filters. Presented at the national meeting of the Parenteral Drug Association, San Francisco, November 1976. Millipore Corporation.Google Scholar
 8. Standard Test Method for pore size characteristics of membrane filters for use with aerospace fluids. Annual Book ofAstm Standards, Part 41. American Standard Institute F 316-70.Google Scholar
 9. Tanny, G.B., enTh.H. Meltzer (1979)Pharm. Technology Int. 2, 44–49.Google Scholar
 10. Uhl, J., enH. Medes (1977)Pharm. Industry 39, 1122–1123.Google Scholar
 11. Wallhäusser, K.H. (1979)J. Parenteral Drug Assoc. 33, 156–170;Ibidem (1979)Pharm. Industry 41, 475–481.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • W. S. C. J. M. Van Der Pol
  • 1
 1. 1.Apotheek St. Joseph ZiekenhuisBX Venlo

Personalised recommendations