Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 601–604 | Cite as

Aspecten van de samenwerking huisarts-apotheker

 • E. Van Der Does
 • G. Th. Van De Poel
 • M. Pannevis
Oorspronkelijke Artikelen

Samenvatting

Beschreven worden enkele aspecten van de samenwerking huisarts-apotheker. Uitgaande van de integrale benadering in de gezondheidszorg wordt gewezen op de daaruit voortvloeiende noodzaak tot samenwerking. Het terrein is zo groot en zo ingewikkeld dat de werkers elkaars deskundigheid nodig hebben.

Om tot een optimaal omgaan met geneesmiddelen te komen, is samenwerking nodig. Hiervoor kan men verschillende vormen bedenken. Nadat op theoretische gronden en literatuurgegevens de vraag ‘is samenwerking apotheker-huisarts nodig?’ onder de loupe is genomen, wordt de ontwikkeling en het functioneren van een samenwerkingsvorm zoals thans bestaat tussen de dertien huisartsen van de stichting waarneemgroep Rotterdam-West en de vijf apothekers van die regio, besproken. De gesignaleerde noodzaak blijkt praktisch haalbaar mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • E. Van Der Does
  • 1
 • G. Th. Van De Poel
  • 2
 • M. Pannevis
  • 3
 1. 1.Hoogleraar aan het Instituut voor Huisartsgeneeskunde van de Erasmus Universiteit RotterdamDR Rotterdam
 2. 2.Wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Instituut voor Huisartsgeneeskunde van de Erasmus UniversiteitRotterdam
 3. 3.Apotheek DelfshavenAA Rotterdam

Personalised recommendations