Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 531–534 | Cite as

Gliquidon, een antidiabetische aanwinst?

 • S. G. Th. Hulst
Commentaar
 • 11 Downloads

Conclusie

Met de presentatie van gliquidon als oraal bloedsuikerverlagend medicament is het arsenaal — dat ons inziens groot genoeg is — nog meer uitgebreid. Indien men het moet rangschikken behoort het tot de zogenaamde eerste generatie of monofasische sulfonylureumderivaten. Een mogelijk gunstige plaats wordt door het medicament ingenomen bij patiënten met een gestoorde nierfunctie. Het is slechts te hopen, dat deze groep van medicamenten een bescheiden plaats in het therapeutisch arsenaal wordt toebedeeld, waarbij deze wens zeker niet uitsluitend geldt voor het onderhavige medicament.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Berger, W. (1971)Schweiz. Med. Woch.schr. 71, 1013–1022.Google Scholar
 2. Bloom, A. (1978) In:Insulin, Proceedings of the Nordisk symposium. Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht, 24–32.Google Scholar
 3. Hadden, D. R., D. A. D. Montgomery, R. J. Skelly, E. R. Trimble, J. A. Weaver, E. A. Wilson enK. D. Buchanan (1975)Brit. Med. J. 3, 276–278.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 4. Hellings-Lap, G. P., M. F. C. Versantvoort, J. M. E. V. Dolmans, J. J. De Gier enF. A. Nelemans (1977)Pharm. Weekblad 112, 670–675.Google Scholar
 5. Hulst, S. G. Th. (1975)Intensivmedizin 12, 114–117.Google Scholar
 6. Kilo, C. H., J. P. Miller enJ. R. Williamson (1980)J. Am. Med. Assoc. 243, 450–457.CrossRefGoogle Scholar
 7. Nattrass, M., enK. G. M. M. Alberti (1979) In:Lactate in Acute Conditions (Bossart, H., enC. Perret, Eds.). S Karger AG, Bazel, 83–101.Google Scholar
 8. Pannekoek, J. H. (1980) In:Controversen in de Geneeskunde (Querido, A., enJ. Roos, Eds.). Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht, 281–292.Google Scholar
 9. Seltzer, H. S. (1972)Diabetes 21, 755–966.Google Scholar
 10. Simpson, H. C. R., R. W. Simpson, S. Lousley, R. D. Carter, M. Geekie, T. D. R. Hockaday enJ. I. Mann (1981)Lancet I, 1–5.CrossRefGoogle Scholar
 11. Terpstra, J. (1980) In:Controversen in de Geneeskunde (Querido, A., enJ. Roos, Eds.). Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht, 108.Google Scholar
 12. Touber, J. L. (1980) In:Controversen in de Geneeskunde (Querido, A., enJ. Roos, Eds.). Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht, 271–280.Google Scholar
 13. Wilson, E.A., D. R. Hadden, J. D. Merrett, D. A. D. Montgometry enJ. A. Weaver (1980)Brit. Med. J. 1, 1367–1369.CrossRefGoogle Scholar
 14. Wright, A. D., S. G. Barber, M. J. Kendall enP. H. Poole (1979)Brit. Med. J. 1, 159–161.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 15. Zonnenberg, J. A., enT. E. Hulk (1980)Ned. Tijdschr. Geneesk. 124, 1605–1608.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • S. G. Th. Hulst
  • 1
 1. 1.InternistZiekenhuis ‘Ziekenzorg’JH Enschede

Personalised recommendations