Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 477–483 | Cite as

Het geneesmiddelenpaspoort: kopie van de patiënt-medicatiekaart in de apotheek

 • A. M. M. Morselt
 • W. A. M. Van Den Berg
Uit en Voor de Praktijk
 • 18 Downloads

Samenvatting

Dit artikel beschrijft het doel en het functioneren van een geneesmiddelenpaspoort in Enschede, Glanerbrug en Losser. Mededeling wordt gedaan van een enquÊte, die in juli 1980 is gehouden onder de artsen en specialisten. Deze enquÊte geeft een indruk van hoe het Enschedese geneesmiddelenpaspoort wordt gehanteerd en gewaardeerd.

Vervolgens wordt aangegeven waarom de apothekers van Glanerbrug en Losser, die aanvankelijk hetzelfde paspoortsysteem hanteerden als in Enschede, zijn overgeschakeld op het paspoortkopie van de patiënt-medicatiekaart in de apotheek.

Tenslotte wordt kort ingegaan op de mogelijkheid het paspoortkopie te vervaardigen via een geautomatiseerd medicatiebewakingssysteem.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde Literatuur

 1. Dolmans, J. M. E. V., enP. B. Mertens (1979)Pharm. Weekblad 114, 1157–1164.CrossRefGoogle Scholar
 2. Dolmans, J. M. E. V., H. J. De Bruin enF. A. Nelemans (1977)Pharm. Weekblad 112, 960–967.Google Scholar
 3. Pharm. Weekblad (1977)112, 553.Google Scholar
 4. Merkus, F. W. H. M., enP. B. Duchateau (1976) Interactiekaart.Pharm. Weekblad 111, 77.Google Scholar
 5. Rapportage van de werkgroep medicatiebewaking, Leidschendam, September 1980.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • A. M. M. Morselt
  • 1
 • W. A. M. Van Den Berg
  • 2
 1. 1.Apotheek De EekmaatGlanerbrug
 2. 2.Teylers ApotheekLosser

Personalised recommendations