Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 317–328 | Cite as

Waterzuiveringsmethoden en de toepassing van omgekeerde osmose in de apotheek

 • M. A. P. C. Van De Poll
 • H. H. Harmsen
Article

Abstract

For different purposes in the pharmacy we need a different quality of water. After having looked at the usual feed water (tap water) the different water purification methods,i.e. demineralisation, distillation and reverse osmosis are briefly reviewed. The microbiological and chemical quality of reverse osmosis water is discussed. The disinfection and inspection of the integrity of the reverse osmosis membrane is emphasised.

Samenvatting

De vraag komt aan de orde welke kwaliteit water voor de verschillende toepassingen in de apotheek nodig is. Na kort de aandacht te hebben gegeven aan het gebruikelijke voedingswater, namelijk het drinkwater, komen achter-eenvolgens aan de orde demineralisatie, destillatie en omgekeerde osmose als waterzuiveringsmethoden. De microbiologische en de chemische kwaliteit van met name omgekeerde-osmosewater komen ter sprake, alsmede de wijze waarop de desinfectie en de controle van de inte-griteit van de omgekeerde-osmosemembraan plaatsvindt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde literatuur

 1. Bangham, A.D., enM. W. Hill (1972)Nature 237, 408.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bayer (1965) BrochureLewatit.Google Scholar
 3. Beveridge, E. G., enI. A. Hope (1971)Pharm. J. 23, 102–104.CrossRefGoogle Scholar
 4. Budziszewsky, A. (1973)Arch. Immun. Ther. Exp. 21, 357–362.Google Scholar
 5. Burg, L. Van Der (1970)H 2O3, 330–341.Google Scholar
 6. Casola, A. R. (1975)Bull. Parenteral Drug Assoc. 29, 216–218.Google Scholar
 7. Cole, J. C. (1975)Bull. Parenteral Drug Assoc. 29, 222–227.Google Scholar
 8. Coles, J., enR. L. Tredree (1972)Pharm. J. 24, 193–196.Google Scholar
 9. Cook, A. M., enL. Saunders (1962)J. Pharm. Pharmacol. 14, 83–86.CrossRefGoogle Scholar
 10. Cookson A., enA. Morgan (1972)Drug Cosmetic Ind. 111, 34; 35; 154; 155.Google Scholar
 11. Dawson, F. W. (1973)J. Soc. Cosmetic Chemists 24, 655–662.Google Scholar
 12. Dawson, F. W., B. Trasen enC. Schaufus (1974)Bull. Parenteral. Drug Assoc. 28, 68–70.Google Scholar
 13. Eisman, Ph. C., F. C. Kull enR. L. Mayer (1949)J. Am. Pharm. Assoc. 38, 88–91.CrossRefGoogle Scholar
 14. Ernerot, L., I. Helmstein enE. Sandell (1970)Acta Pharm. Suecica 7, 501–508.Google Scholar
 15. Favero, M. S., L. A. Carson, W. W. Bond enN. J. Petersen (1971)Science 173, 836–838.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Fikken, J. G. (1975)De controle op de drinkwaterinstallatie en op de hoedanigheid van het water in ziekenhuizen en andere inrichtingen van gezondheidszorg. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.Google Scholar
 17. Frith, C. F., F. W. Dawson enR. L. Sampson (1976)Bull. Parenteral Drug Assoc. 30, 118–128.Google Scholar
 18. Fynsk, A. W. (1975)J. Am. Water Works Assoc. 567, 65; 66.Google Scholar
 19. Graveland, A. (1976)H 2O9, 122–124.Google Scholar
 20. Hoffman, R. P., enD. M. Ashby (1976)Drug Intelligence & Clinical Pharmacy 10, 74–77.Google Scholar
 21. Hughes, R. C., P. C. Müran enG. Gundersen (1971)Anal. Chem. 43, 691–697.CrossRefGoogle Scholar
 22. Juberg, D. L., W. A. Pauli enD. H. Artiss (1977)Bull. Parenteral Drug. Assoc. 31, 70–79.Google Scholar
 23. Klumb, G. H. (1975)Bull. Parenteral Drug. Assoc. 29, 261–264.Google Scholar
 24. Kölle, W. (1975)Vom Wasser 44, 203–218.Google Scholar
 25. Krebs, K. G., enW. Wetzel (1959)Arzneimittel-Forschung 9, 522–524.PubMedGoogle Scholar
 26. Kunz, A. L. (1973)Bull. Parenteral Drug Assoc. 27, 266.Google Scholar
 27. Lacoux, P. (1970)Techn. Eau Assainissement 288, 61–63.Google Scholar
 28. Ludert, J. R. A. (1970)H 2O3, 351–355.Google Scholar
 29. Madsen, R. F., B. Nielsen, O. J. Olsen enF. Raaschou (1970)Nephron 7, 545–558.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 30. Manalan, D. A. (1974)Bull. Parenteral Drug Assoc. 28, 247–252.Google Scholar
 31. Marquardt, K. (1975)Vom Wasser 44, 234–272.Google Scholar
 32. Newmark, H. (1975)Bull. Parenteral Drug Assoc. 29, 218–222.Google Scholar
 33. Onthardingsinstallaties uit ‘Bouw en techniek voor instellingen’ (1975) Ned. Ver. van Ziekenhuistechnici, november.Google Scholar
 34. Palmer, C. H. R., enT. D. Whittet (1971)Chem. Ind., 341–344.Google Scholar
 35. Paradiso, S. J. (1974)Bull. Parenteral Drug Assoc. 28, 78–88.Google Scholar
 36. Permasep (1973) Technical Bulletin 116A, Dupont. Toelichting op brochure 16 (1974)Omgekeerde osmose, ultrafiltratie. W. van Wijk & Boerma, Ravenstein.Google Scholar
 37. Roos, R. L. De, enD. J. Wheeler (1972)Hospitals J.A.H.A. 46, 100–105, 200.Google Scholar
 38. Russow, F., enH. Schneider (1959)Arzneimittel-forsch. 7, 525–528.Google Scholar
 39. Saunders, L. (1954)J. Pharm. Pharmacol. 6, 1014–1022;Ibidem (1966)Pharm. J. 8, 629.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 40. Simon, G. P., enC. Calmon (1968)Solid State Technology, 21–31.Google Scholar
 41. Veen, C. Van Der (1970)H 2O3, 341–351.Google Scholar
 42. Velden, P. M. Van Der, enC. A. Smolders (1975)H 2O8, 450–454.Google Scholar
 43. Vifor S.A. (1974)Considerations sur l'utilisation d'eau demineralisee pour la fabrication de solutes injectables. Geneve.Google Scholar
 44. Wagner, R. H., enB. H. Wyma (1965)Proc. Am. Power Conf. 27, 825–834.Google Scholar
 45. Watson, K. S. (1975)J. Am. Water Works Assoc., 73–75.Google Scholar
 46. Whitlow, R. J., T. E. Needham enL. A. Luzzi (1974)J. Pharm. Sci. 63, 1610–1614.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 47. Whittet, T. D. (1956)J. Pharm. Pharmacol. 8, 1034–1041.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 48. Zoeteman, B. C. J. (1976)H2O9, 125–131.Google Scholar
 49. Zoeteman, B. C. J., enJ. J. Van Soest (1975)H 2O8, 454–459.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • M. A. P. C. Van De Poll
  • 1
 • H. H. Harmsen
  • 2
 1. 1.Apotheek ScheperziekenhuisAA Emmen
 2. 2.Ziekenhuisapotheek Meppel-HoogeveenKA Meppel

Personalised recommendations