Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 273–283 | Cite as

Conservering van cosmetica en contactlensvloeistoffen

 • IR. B. J. Hartog
 • D. H. Liem
Voordrachten
 • 11 Downloads

Conclusie

De verscheidenheid aan conserveermiddelen die in cosmetica worden toegepast, is zeer groot. Het is wenselijk het gebruik van deze verbindingen zo beperkt mogelijk te houden in verband met ongewenste bijwerkingen voor de gebruikers. Een effectieve conservering van produkten, waarin micro-organismen goed kunnen groeien, is echter noodzakelijk. Deskundige microbiologische begeleiding bij de ontwikkeling en fabricage van cosmetische produkten is dan ook essentieel.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Assink, B. G. J. (1980)De conservering van contactlensvloeistoffen. Rapport Wetenschapswinkel voor Geneesmiddelen. Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 2. Baird, R. M. (1977)J. Soc. Cosmetic Chemists 28, 17–20.Google Scholar
 3. Boracchi, A., A. Buogo, A. Salvi enM. L. Villa (1980) In: Preprints-Volume II, IIth International IFSCC Congress ‘Cosmetics: Research and Technology’.Google Scholar
 4. CTFA (1977a)Cosmetic Ingredient Dictionary, 2nd ed. (Estrin, N. F., Ed.). Ctfa, Washington.Google Scholar
 5. CTFA (1977b)CTFA Cosmetic Journal 9, 24–31.Google Scholar
 6. EEG (1976) Richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake Kosmetische produkten, 76/768/EEG.Publicatieblad der Europese Gemeenschappen. Vol. 19. No. L 262, Bur. off. Publ. EEG, Luxemburg.Google Scholar
 7. Eeg (1978)Kriteria voor de officiële controle van de microbiologische kwaliteit van cosmetica. Ontwerp richtlijn ENV/250/77.Google Scholar
 8. Eeg (1979)Voorstel voor een eerste wijziging van Richtlijn 76/768/Eeg, Eeg-commissie COM (79) 250 def. Herziene uitgave 10044/80.Google Scholar
 9. Greenwood, M. H., enW. L. Hooper (1980)Survey report on the microbiological quality of cosmetics and toiletries on sale within the countries of the Eec. ReportEec—Environmental and Consumer Protection Service.Google Scholar
 10. Hartog, B. J., G. J. Heerink, I. Hofman, D. H. Liem enJ. de Vries (1980)Onderzoek naar de conservering en microbiologische gesteldheid van contacttensvloeistoffen. Cosmeticarapport 21, Keuringsdienst van Waren Enschede.Google Scholar
 11. Inn-Who (1976)International Non proprietary Names for Pharmaceutical Substances, Cumulative list no. 4, Genève.Google Scholar
 12. Jarvis, B., A. J. Reynolds, A. C. Rhodes enM. Armstrong (1974)J. Soc. Cosmetic Chemists 25, 563–575.Google Scholar
 13. Keuringsdienst van Waren Enschede (1979)Jaarverslag Specialisatie Cosmetica. Google Scholar
 14. Navarre, M. G. de (1962)The Chemistry and Manufacture of Cosmetics, 2nd ed., reprint 1975. Continental Press, Orlando, USA, 257–298.Google Scholar
 15. Northolt, M. D., G. A. Harrewijn, B. J. Hartog enD. H. Liem (1977)Microbiologische gesteldheid en conservering van oogcosmetica en contactlensvloeistoffen. RIV-rapport U/207/76 Zoön, Cosmeticarapport 13, Keuringsdienst van Waren Enschede.Google Scholar
 16. Richardson, E. L. (1977)Cosmetics and Toiletries 92, 85–86.Google Scholar
 17. Schimmel, J., enM. N. Slotsky (1974) In:Cosmetics, Science and Technology, 2nd ed., Vol 3 (Balsam, M. S., e.a. Eds.). Wiley Interscience Publication, New York, 391–470.Google Scholar
 18. Schmahl, H. J. (1979) Datenblattsammlung Antimikrobiell wirksamer Substanzen in Kosmetika.MVP Berichte 2, 1979.Google Scholar
 19. Staatsblad (1979)256, Cosmeticabesluit Warenwet 1980.Google Scholar
 20. Staatscourant (1980)143, Stoffenbesluit Cosmetica.Google Scholar
 21. Wallhäusser, K. H. (1978a)Sterilisation — Desinfektion —Konservierung. Neubearb. 2. Auflage, 5. Abschnitt. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 370–433.Google Scholar
 22. Wallhäusser, K. H. (1978b)Parfümerie und Kosmetik 59 (11), 371–379.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • IR. B. J. Hartog
  • 1
 • D. H. Liem
  • 1
 1. 1.Keuringsdienst van WarenEnschede

Personalised recommendations