Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 3, Issue 1, pp 141–145 | Cite as

De functie en de invoeringsproblematiek van een geneesmiddelenformularium in een ziekenhuis

 • F. J. Pijst
 • H. R. Schwietert
 • J. Oostinga
Uit en voor de Praktijk
 • 15 Downloads

Samenvatting

Het belang van een geneesmiddelenformularium alsmede de problematiek die zich bij de invoering ervan in een ziekenhuis kan voordoen, worden beschreven.

Een formularium kan pas goed functioneren wanneer de totale medische staf medewerking verleent. Dit is verwezenlijkt door een procedure op te stellen die via een aantal duidelijk omschreven faseringen moet leiden tot de verwezenlijking van een formularium dat kan worden gezien als de neerslag van de permanente dialoog tussen artsen en apothekers met betrekking tot de farmacotherapeutische behandeling van de patiënten.

Door de gecombineerde inbreng van alle betrokken artsen en apothekers ontstaat een geneesmiddelenverzameling die zowel wat betreft de samenstelling als de aanwijzingen omtrent de toepassing en het gebruik van de geselecteerde preparaten specifiek is voor het betreffende ziekenhuis.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Geraadpleegde literatuur

 1. Europese Vereniging van Ziekenhuisapothekers (1979)Mededelingen NVZA 39, 415–421.Google Scholar
 2. Hulten, R. Van, L. T. W. De Jong-Van Den Berge, H. W. H. J. Bodewitz, R. J. Vos enT. Huizinga (1979)Pharm. Weekblad 114, 657–660.CrossRefGoogle Scholar
 3. Kleyn, E. Van Der (1979)Pharm. Weekblad 114, 261–265.Google Scholar
 4. Kleyn, E. Van Der, M. A. C. J. Okhuusen-Haarselhorst, L. J. B. Zuidgeest, A. J. Hoelen enA. E. M. Nabuurs (1978)Pharm. Weekblad 113, 369–388.Google Scholar
 5. Leading article (1978)Brit. Med. J. II, 911–912.Google Scholar
 6. Nieuwenhuis, J. L. M. (1979)Pharm. Weekblad 114, 1125–1131.CrossRefGoogle Scholar
 7. Nvza (1978)Mededelingen NVZA 35, 285–286; 287–281.Google Scholar
 8. Oostinga, J. (1979)Mededelingen NVZA 37, 375–376.Google Scholar
 9. Schwietert, H. R. (1973)Pharm. Weekblad 108, 237–248.Google Scholar
 10. Vree, P. H. (1978)Mededelingen NVZA 36, 337–343.Google Scholar
 11. Winters, J. (1979)Pharm. Weekblad 114, 353–358; 1247–1251.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1981

Authors and Affiliations

 • F. J. Pijst
  • 1
  • 2
 • H. R. Schwietert
  • 1
  • 2
 • J. Oostinga
  • 2
 1. 1.Ziekenhuis OudenrijnCE Utrecht
 2. 2.DiakonessenhuisKE Utrecht

Personalised recommendations