Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 12, Issue 1, pp 35–36 | Cite as

Integration of pharmacotherapy

 • A. van der Kuy
The Initiating Role of Hospital Pharmacy
 • 15 Downloads

References

 1. 1.
  Van der Kuy A. Medicatiebeleid integraal of sectoraal? “Om goede spelregels te maken, moet men zelf gespeeld hebben”. Pharm Weekbl 1989;124:341–2.Google Scholar
 2. 2.
  Roscam Abbing HDC. Geneesmiddelen: voorschrijfbeleid in ziekenhuizen [Drugs prescription policies in hospitals]. Pharm Weekbl 1989;124:343–7.Google Scholar
 3. 3.
  Peterse MTM. Regionale geneesmiddelenvoorlichting [Local drug information]. Ziekenhuisfarmacie 1989;5 (Suppl 1):58–60.Google Scholar
 4. 4.
  Peterse MTM. Local drug information [Abstract]. Pharm Weekbl [Sci] 1989;11(Suppl E):E7.Google Scholar
 5. 5.
  Van Putten PL. Geïntegreerde farmacotherapie is een noodzaak voor een regionaal antibioticumbeleid [Integrated pharmacotherapy is a must for the use of antibiotics]. Ziekenhuisfarmacie 1989;5(Suppl 1):64–5.Google Scholar
 6. 6.
  Van Putten PL. Integrated pharmacotherapy is a must for the use of antibiotics [Abstract]. Pharm Weekbl [Sci] 1989;11(Suppl E):E8.Google Scholar
 7. 7.
  Verheggen WJE. Hoe ervaart de huisarts de geïntegreerde farmacotherapie? [Experiences of a general practitioner in integrated pharmacotherapy]. Ziekenhuisfarmacie 1989;5(Suppl 1):62–4.Google Scholar
 8. 8.
  Verheggen WJE. Experiences of a general practitioner in integrated pharmacotherapy [Abstract]. Pharm Weekbl [Sci] 1989;11(Suppl E):E8.Google Scholar
 9. 9.
  De Koning GHP. De evaluatie van bijwerkingen en het verder te optimaliseren van medicamenteuze therapie; Regionale Evaluatie Bijwerkingen te Tilburg [Regional evaluation of adverse drug reactions]. Ziekenhuisfarmacie 1989;5(Suppl 1):60–2.Google Scholar
 10. 10.
  De Koning GHP. Regional evaluation of adverse drug reactions [Abstract]. Pharm Weekbl [Sci] 1989;11(Suppl E):E7.Google Scholar
 11. 11.
  Kramer MS, Leventhal JM, Hutchinson TA, Feinstein AR. An algorithm for the operational assessment of adverse drug reactions. JAMA 1979;242:623–32.Google Scholar

Copyright information

© Royal Dutch Association for Advancement of Pharmacy 1990

Authors and Affiliations

 • A. van der Kuy
  • 1
 1. 1.PharmacyHospital Midden-BrabantTilburg

Personalised recommendations