Advertisement

Pharmacy World and Science

, Volume 15, Issue 5, pp 193–196 | Cite as

Poisoning in children

 • Josef Kolář
 • Viliam Foltán
 • Vladimír Špringer
Articles

Abstract

Drug-induced poisoning of children represents a serious medical as well as a social problem linked both to the fields of prevention and therapy. This paper analyses the occurrence and the causative agents of poisoning cases of children under the age of 15, hospitalized in a children's hospital over a two-year period (1985–1986). 33 Poisoning cases represented 1.7% of all hospitalizations, and 49% thereof were induced by drugs.

Keywords

Children Drugs Poisoning Slovakia 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Rodriguez JG, Sattin RW. Epidemiology of childhood poisonings leading to hospitalization in the United States, 1979–1983. Am J Prev Med 1987;3(3):164–70.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Litovitz TL, Martin TG, Schmitz B. 1986 Annual report of the American association of poison control centers national data collection system. Am J Emerg Med 1987;5(5):405–45.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Greenberg RS, Osterhout SK. Seasonal trends in reported poisonings. Am J Public Health 1982;72(4):394–6.PubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Cann HM, Iskrant AP, Neyman DS. Epidemiologic aspects of poisoning accidents. Am J Public Health 1960;50(12):1914–24.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Trinkoff AM, Baker SP. Poisoning hospitalizations and deaths from solids and liquids among children and teenagers. Am J Public Health 1986;76(6):657–60.PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Koren G, Barzilay Z, Greenwald M. Tenfold errors in administration of drug doses: a neglected iatrogenic disease in pediatrics. Pediatrics 1986;77(6):848–9.PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Cairns FJ, Koelmeyer TD, Smeeton WMI. Deaths from drugs and poisons. N Z Med J 1983;96(746):1045–8.PubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Steele P, Spyker DA. Poisonings. Pediatr Clin North Am 1985;32(1):77–86.PubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Opheim KE, Raisys VA. Therapeutic drug monitoring in pediatric acute drug intoxications. Ther Drug Monit 1985;7(2): 148–58.PubMedGoogle Scholar
 10. 10.
  Jurko A, Galanda V, Hujelová T, Miklerová M. Smrtelné otravy liekmi u detí v Stredoslovenskom kraji v rokoch 1969–1978 [Fatal poisoning by drugs in children in the Central-Slovak region in the years 1969–1978]. Cesk Pediat 1980; 35(5-6):290–4.PubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Kyncl V. Výskyt intoxikací u dětí hospitalizovaných na lůžkové stanici anesteziologicko-resuscitační kliniky od roku 1972–1980 [Incidence of intoxications in children hospitalized at the anaesthesiological and resuscitation clinic in 1972–1980 in Prague]. Cesk Pediat 1981;36(9):497–9.PubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Filipová J. Zkušenosti Toxikologického informačního střediska v Praze se zaměřením na intoxikace v dětském věku [Experience of the Toxicological information centre in Prague, focused on intoxications in childhood]. Cesk Pediat 1981;36(9):500–3.PubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Nováková E, Stípek S. Dětské akutní intoxikace z pohledu Ústavu pro toxikologii a soudní chemii fakulty všeobecného lékařstvf Univerzity Karlovy v Praze za období 1981–1985 [Acute intoxications in children in Prague in the years 1981–1985]. Cesk Pediat 1987;42(11):692–3.PubMedGoogle Scholar
 14. 14.
  Muškova M, Májek M, Springer V, Ondková H, Brozdová J. Databázový program pre liečbu intoxikácií. 1. Benzodiaze-píny [Computer program for the treatment of intoxications. 1. Benzodiazepines]. Farm Obz 1992;61(7):377–83.Google Scholar
 15. 15.
  Novák I, Hrdlička J, Karger P. Návrh opatření při požití toxických látek dětmi v Praze [Suggested measures after oral intake of toxic chemicals by children]. Cesk Pediat 1987;42(8):487–91.PubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Deeths TM, Breeden JT. Poisoning in children — a statistical study of 1,057 cases. J Pediatr 1971;78(2):299–305.PubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Temple W. Childhood poisonings. A matter for concern. N Z Pharm 1986;6(Jul):54–6.Google Scholar
 18. 18.
  Wiseman HM, Guest K, Murray VSG, Volans GN. Accidental poisoning in childhood: a multicentre survey. 1. General epidemiology. Human Toxicol 1987;6:293–301.Google Scholar
 19. 19.
  Ferguson JA, Sellar Ch, Goldacre MJ. Some epidemiological observations on medicinal and non-medicinal poisoning in preschool children. J Epidemiol Community Health 1992; 46(3):207–10.PubMedGoogle Scholar
 20. 20.
  Chalabala M, Libický A. Výroba léků [Production of drugs]. Praha Avicenum 1985:325.Google Scholar
 21. 21.
  Jacobson BJ, Rock AR, Cohn MS, Litovitz T. Accidental ingestions of oral prescription drugs: a multicenter survey. Am J Public Health 1989;79(7):853–6.PubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  Bouknight RR. Suicide attempt by drug overdose. Am Fam Physician 1986;33(4):137–42.Google Scholar

Copyright information

© Periodicals Service Company 1993

Authors and Affiliations

 • Josef Kolář
  • 1
 • Viliam Foltán
  • 1
 • Vladimír Špringer
  • 1
 1. 1.Department of the Organization and Management of Pharmacy, Faculty of PharmacyComenius UniversityBratislavaSlovakia

Personalised recommendations