Advertisement

Pharmacy World and Science

, Volume 16, Issue 3, pp 161–163 | Cite as

Patent law and pharmaceutical products

A comparative study of the legal aspects of medical-pharmaceutical inventions in patent law
 • Marie-Hélène D. B. Schutjens
Doctoral Theses

Keywords

Drug design European Community Jurisprudence Legislation Patents Research 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Results have also been published in the following papers

 1. Schutjens MDB. Geneesmiddelen en recht. Een oriëntatie en een probleem [Pharmaceutical products and law. An orientation and a problem]. Tijdschr Consumentenrecht 1989: 307–21.Google Scholar
 2. Schutjens MDB. Kroniek geneesmiddelenrecht 1986–1990 [Pharmaceutical law 1986–1990], In: Jaarboek Konsumentenrecht 1990. Deventer: Kluwer, 1991:215–29.Google Scholar
 3. Schutjens MDB. Octrooibescherming en geneesmiddeleninnovatie [Patent protection and pharmaceutical innovation]. Bijblad Industriële Eigendom 1990:59–65.Google Scholar
 4. Schutjens MDB. De commerciële beschermingsomvang: experimenteel onderzoek en registratiehandelingen met geoctrooieerde geneesmiddelen [The scope of patent protection: experimental use and patented pharmaceutical products]. In: Kokkini-latridou D, Grosheide FW, editors. Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1990. Lelystad: Vermande, 1990:127–70.Google Scholar
 5. Schutjens MDB. Dwanglicenties wegens afhankelijkheid [Compulsory licences in respect of dependent patents]. In: Kokkini-latridou D, Grosheide FW, editors. Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1991. Lelystad: Vermande, 1991:225–63.Google Scholar
 6. Schutjens MDB. Noot bij de uitspraak van het Hof van Justitie van de EG van 16 april 1991 (Minoxidil) (zaak C 112/89) [Comment on the decision of the European Court of Justice of the European Community of April 16, 1991 (Minoxidil) (case C 112/89).] Tijdschr Consumenten-recht 1991:293–303.Google Scholar
 7. Schutjens MDB. Kroniek geneesmiddelenrecht [Pharmaceutical products and law]. In: Jaarboek Konsumentenrecht 1991. Deventer: Kluwer, 1992:181–96.Google Scholar
 8. Schutjens MDB. Kroniek geneesmiddelenrecht [Pharmaceutical products and law]. In: Jaarboek Konsumentenrecht 1992. Deventer: Kluwer, 1993:185–206.Google Scholar
 9. Schutjens MDB. Onderzoek met geneesmiddelen in het kader van het octrooirecht; een beschouwing naar aanleiding van Hoge Raad 18 December 1992 (ICI-Medicopharma) [Comment on the decision of the Dutch High Court of December 18, 1992 (ICI-Medicopharma).] Ned juristenbl 1993:555–62.Google Scholar

Copyright information

© Royal Dutch Association for the Advancement of Pharmacy 1994

Authors and Affiliations

 • Marie-Hélène D. B. Schutjens
  • 1
  • 2
 1. 1.Utrecht UniversityUtrecht
 2. 2.De Brauw Blackstone WeslbroekLW The Haguethe Netherlands

Personalised recommendations